Wervingsstrategie bij daling studenten

Het aantal studenten in het voortgezet onderwijs (VO) en mbo dalen de komende jaren tijdelijk flink vanwege demografische ontwikkelingen. Doordat er minder kinderen geboren worden, heeft dit effect voor basisscholen (PO) (nu al merkbaar doordat scholen moeten sluiten of gaan samenwerken met basisscholen uit andere dorpen of binnen wijken) en het vervolgonderwijs (VO/mbo).

Voor het management van VO en mbo betekent dit dat zij een nieuwe wervingsstrategie moeten bedenken (of al bedacht hebben) om de aankomende studenten te overtuigen dat hun onderwijsinstelling, de opleidingen die zij bieden, de beste, de leukste dan wel de beste keuze is. In bepaalde opleidingsrichtingen zal de concurrentie toenemen (mbo: economie/zorg & welzijn). DUO-prognose geeft aan dat de daling in 2031 bij BOL economie (-17.000) en BOL zorg & welwijn (-19.000) zal zijn.

OCW: leerlingen/studenten per onderwijssector, 1990 – 2030

wervingsstrategie

Per gemeente in Nederland geeft dit het volgende beeld (zie hieronder). Duidelijk is dat in het Noorden en Oosten de leerlingenkrimp gemiddeld groter is dan elders.

Ontwikkeling aantal inwoners 17-26 jaar per gemeente

prognose leerlingen per gemeente - wervingsstrategie

De prognose van DUO m.b.t. het aantal leerlingen in het VO en mbo

VO en mbo prognose leerlingen Wervingsstrategie studenten

Wervingsstrategieën onderwijs

Op basis waarvan kiest iemand voor een vervolgopleiding en school? Belangrijke criteria:

 1. Mobiliteit (de praktische kant: hoever moet ik reizen?)
 2. Wie gaan er nog meer heen (vrienden van vorige school, wie ken ik al die op die school zit)?
 3. Hoe leuk is een school? Bijvoorbeeld: grote/kleine school, uitstraling, gebouw, ervaring tijdens open dag.
 4. Keuze voor een bepaalde opleiding (deze is in de regio niet bij elke school aanwezig).
 5. Invloed van ouders. (Kwaliteitsmeting o.a. door keuzegids, openbaar/christelijk)
 6. De arbeidsmarkt voor de keuze-opleiding.

Welke wervingsstrategieën passen bij uw school? 

Hoe goed de marketing ook is, het gaat erom dat aankomende studenten de juiste keuze maken voor een opleiding én de school die bij ze past. Het mag m.i. niet gaan om leerlingaantallen, wel om transparant communiceren over hoe de school van betekenis wil zijn. 

Vooronderzoek

 • Hoe wil onze onderwijsinstelling van betekenis zijn?
 • Welk profiel heeft de leerling/student die past bij hoe wij willen bijdragen aan een professionele leergemeenschap?
 • Welke aannames hebben wij over deze leerlingen/studenten?
 • Hoe toetsen wij deze aannames?
 • Hoe vertalen we de uitkomsten in de best passende wervingsstrategie?

Voorbeelden van positioneringskeuzes:

 • Focus op ambassadeurschap oud- en huidige studenten en docenten. Gebaseerd op de gedachte dat de aankomende studenten contact hebben met het (sociale) netwerk van huidige studenten en docenten.
 • Focus op intensieve promotie bij VO (voor mbo) of PO (voor VO). Vroeg beginnen met informatie geven en laten beleven.
 • Unieke propositie, bijvoorbeeld door onderwijs gedeeltelijk online aan te bieden, aanvullende keuzelessen kunst, cultuur & muziek.
 • Onderscheiden door opleidingen te starten voor de ‘nieuwe’ beroepen van de toekomst. (3D printing, gamification, robotisering, digitalisering). Lees ook: Wil je iets bereiken, moet je Drenthe verlaten.
 • Positionering op kleinschalig, betrokken en persoonlijk onderwijs. Jet Bussemaker wil de grote mbo-scholen graag in stukjes hakken.
 • Positionering op sfeer. Aantrekkelijk gebouw, klimaatvriendelijke klassen, duurzame, groene en gezonde keuzes. Een gevoel creëren van ‘fijn om er te zijn’.
 • Focus op excellent onderwijs en dus op de ontwikkeling van teamleiders en docenten. Hoe kunnen zij beter in hun vel zitten (ziekteverzuim onderwijs is hoog) en vaker samenwerken zodat er meer synergie en ruimte voor leren ontstaat. Oftewel werken in een professionele leergemeenschap.
 • Focus op perfecte organisatie. De grootste klacht van studenten: slechte roosterplanning, uitvalpercentage docenten, tussenuren, begeleiding.
 • Focus op originele marketing: guerillamarketing, virals, gamification, flashmob. Opvallende acties die in het nieuws komen.
 • Focus op samenwerking met lokale/regionale onderwijsinstellingen. Bijvoorbeeld door opleidingen te (ver)delen.
 • Aanbod interessante stageplekken, uitstekende contacten met regionaal werkveld en/of internationale stagepartners.
 • Van informeren naar beleven, zelf ervaren tijdens onderwijsbeurs en open dag.

Wat zijn voor uw school de beste wervingsstrategieën?

Een combinatie van keuzes is natuurlijk mogelijk en waarschijnlijk gewenst. Eens sparren met Atty van de Brake, ervaren communicatieadviseur én coach/docent Tjaco Rowaan? Stuur dan een bericht naar info@attyvandebrake.nl of bel: 06 – 51161523.

Geen reactie's

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.