ghostwriting

Herken je deze excuses:

 1. Gebrek aan tijd:
  • Als ondernemer ben je vaak zeer druk met het runnen van je bedrijf. Het schrijven van een boek vergt veel tijd en toewijding, wat lastig te combineren is met je dagelijkse verantwoordelijkheden.
 2. Gebrek aan schrijfvaardigheid:
  • Je denkt dat je onvoldoende beschikt over de vaardigheden om een boek te schrijven. Hoewel je veel kennis en ervaring hebt in jouw expertise, vind je het lastig om deze effectief op papier te zetten.
 3. Gebrek aan inspiratie of ideeën:
  • Sommige ondernemers weten misschien niet waar ze moeten beginnen of hebben geen duidelijk idee over het onderwerp van hun boek.
 4. Kosten:
  • Het publiceren van een boek kan kostbaar zijn, vooral als je professionele hulp inschakelt voor redactie, opmaak, en marketing.
 5. Perfectionisme:
  • De angst dat het eindproduct niet goed genoeg zal zijn, kan verlammend werken. Als ondernemer wil je dat je boek perfect is, wat je ervan kan weerhouden om überhaupt te beginnen.
 6. Onbekendheid met het publicatieproces:
  • Het kan ontmoedigend zijn om zich een weg te banen door het complexe publicatieproces. Onzekerheid over hoe je je boek moet publiceren en distribueren kan een groot obstakel vormen.
 7. Twijfel aan de toegevoegde waarde:
  • Ondernemers vragen zich soms af of het schrijven van een boek daadwerkelijk bijdraagt aan hun zakelijke doelen. Ze zijn niet altijd overtuigd van de ROI (return on investment).

Herken je een of meerdere van bovenstaande excuses? Als ghostwriter help ik je graag. Jouw inspiratie, ik schrijf.

Ik help je hiermee:

 • Tijdbesparing: Het grootste deel van het schrijfwerk ligt bij mij, zodat jij kunt focussen op je bedrijf.
 • Expertise: Ik verwoord met mijn schrijfvaardigheden jouw ideeën en kennis en presenteer dit op een heldere en boeiende manier.
 • Procesbegeleiding: Ik begeleid je door het hele proces, van conceptontwikkeling tot publicatie.
 • Inspiratie en ideeënontwikkeling: Samen met jou brainstormen we over mogelijke onderwerpen en invalshoeken voor je boek (als je die nog niet weet).
 • Publicatiekennis: Ik maak je wegwijs in het publicatieproces en help je – als je dat wilt- bij de vormgeving, druk, distributie en marketing van je boek.
 • Promotie: Help bij de promotie van je boek met praktische tips voor persberichten en social media.