ghostwriting

Hier zijn de vijf stappen, compact en gericht op de praktische uitvoering voor een drukke ondernemer die een expertboek wil schrijven:

 1. Initiële Consultatie en Brainstorming
  • Doelstelling en Publiek: Begrijp de doelen van het boek en de beoogde lezers.
  • Kernboodschap en Thema’s: Werk samen om de kernboodschap en belangrijkste thema’s te definiëren.
 2. Outline en Structuurontwikkeling
  • Hoofdstukindeling: Creëer een gedetailleerde inhoudsopgave.
  • Inhoudsstructuur: Definieer de structuur van elk hoofdstuk met belangrijke punten en mogelijke casestudies.
 3. Interview en Informatieverzameling
  • Diepgaande Interviews: Plan regelmatige interviews om de expertise en verhalen van de ondernemer vast te leggen.
  • Aanvullend Onderzoek: Verzamel extra gegevens en statistieken om het boek te verrijken.
 4. Schrijven en Reviseren
  • Eerste Concepten: Schrijf en lever concepten van de hoofdstukken aan voor feedback.
  • Revisierondes: Verwerk feedback en voer revisies uit tot tevredenheid.
 5. Redactie en Publicatie Voorbereiding
  • Professionele Redactie: Zorg voor een grondige redactieronde voor grammaticale en stilistische correcties.
  • Publicatie Voorbereiding: Begeleid de ondernemer bij de opmaak, coverontwerp en het navigeren door het publicatieproces, of dat nu via traditionele uitgevers of zelfpublicatie is.