In februari 2020 hebben wij een perceel, Witzand 1, in Barchem aangekocht. Ons plan is om dat perceel te splitsen en er twee energieneutrale huizen op te laten bouwen. Deze gaan wij verhuren of verkopen. Kijk voor meer informatie op de website: www.woneninbarchem.nl.

Witzand 1, Barchem