Ecologische lessen voor basisscholen

In 2016 zijn Asselien Broekhuis en ik een nieuw project gestart: Groene lessen voor basisscholen. We werken alle twee bij de Creatieve Coöperatie, een werkplek voor creatieve ondernemers.

We voegen onze expertises graag samen. Asselien is een groene dame met veel ervaring als meester bloembindster met opdrachten ver over de grenzen, natural design en het begeleiden van groene projecten, zoals de Boom Battle, in Zwolle. Mijn bijdrage als ervaren communicatieadviseur en tekstschrijver is het samenbrengen van concept tot realisatie door het inbrengen van structuur en dit te vertalen naar tekst en uitwerking.

Groene inspiratie

Laten we heel dichtbij beginnen met het groenbewustzijn creëren bij onze kinderen. Als onze kinderen snappen wat zij zelf kunnen doen, draagt dit bij aan een beter binnenklimaat in de school, een schoolplein waar ruimte is voor zorgen voor natuur, tuin en insecten en van daaruit proactief de wijk in én naar huis.
Als de omgeving waarin de kinderen zijn (school, wijk, thuis) groener en dus schoner is, leidt dit tot een betere gezondheid, minder allergieën en meer plezier en creativiteit.

Het idee is om voor alle basisscholen in Overijssel voor groep 7 en 8 groene lessen samen te stellen zodat ze ervaringsgericht leren over de noodzaak van planten in de klas (zuurstof, binnenklimaat) en het verzorgen en kweken van planten. De volgende stap is het schoolplein groener maken, samen guerilla gardening inzetten in de wijk en thuis met je ouders aan de slag om binnen en buiten actief mee te werken aan groener denken & doen.

Dit alles leidt tot een bijdrage aan een positieve groene voetafdruk in de wereld. Maar alles begint dichtbij huis, in de klas en in de wijk.

De trekker van dit groene initiatief is Asselien Broekhuis. Zij woont in Zwolle en is ‘natuurlijk eigenwijs’. Naast natural designer is ze meesterbinder in de bloemsierkunst. Haar groene ontwerpen (vaak kunstobjecten met levende planten) geven een school- of werkomgeving de zuurstof die nodig is om helder te denken. En het ziet er meteen gezellig uit. Een van de initiatieven waar zij zich in Zwolle hard voor heeft gemaakt, zijn de boomtuintjes.

Het team dat dit lespakket ontwikkelt en verkoopt is: Asselien Broekhuis (inspirator, plantenkenner), Atty van de Brake (communicatieadviseur), een onderwijskundige en grafisch ontwerper. Zij willen dit groene lessenpakket professioneel samenstellen en vormgeven. Asselien werkt vaak samen met creatieve ondernemers in de Creatieve Cooperatie. Dit is een werkplek voor ondernemers die op een vaste of flexibele plek willen samenwerken. De lessen worden gegeven op de scholen in Overijssel. Het hart van de samenwerking vindt plaats in Zwolle.

Het idee is om educatieve uitgevers te interesseren voor dit concept, zodat zij ook kunnen bijdragen aan de ontwikkelingskosten. Als het lessenpakket klaar is, kan de educatieve uitgever dit lespakket verkopen aan andere basisscholen in het land. Het bedrag wat de provincie ter beschikking stelt, wordt ingezet om het groene lespakket te ontwikkelen.

Het resultaat is dat de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen in de provincie Overijssel basiskennis krijgen over hoe je dichtbij huis begint met groen en duurzaam doen. Dit moet je ook gewoon leren. Op school beginnen met kleine projecten. Vervolgens naar het schoolplein en vandaar naar huis en de wijk in met de eenvoudige groene ideeen om bij te dragen aan een mooie groene leefomgeving.

Groen, groener, groenst

Op ons pad kwam de wedstrijd van de Provincie Overijssel: Groen, groener, groenst. Hier hebben we aan meegedaan. Naast de winnaar ontvingen ook de overige 5 finalisten, waaronder wij, een aanmoedigingsprijs van de Provincie Overijssel van 5000 euro. Dit heeft ons mede gestimuleerd om verder te gaan met dit project Groene lessen op basisscholen.

Aanpak groene lessen op basisscholen

Door mee te doen aan bovengenoemde wedstrijd kregen we feedback op ons projectvoorstel. Op basis van die feedback gaan we ons onderzoek naar de behoefte aan groene lessen voor basisscholen verder onderzoeken. Dit doen we door directeuren van basisscholen in Zwolle te interviewen. Op basis van de uitkomsten zullen we in de provincie Overijssel bij alle basisscholen een enquête uitzetten. De vragen die we stellen zijn bijvoorbeeld: wat doet een school nu wel, en wat niet? Wat zouden ze willen doen met natuuronderwijs? Welke uitdagingen liggen hierbij op hun pad? Wat zijn oplossingsrichtingen?

Resultaten

Op basis van de uitkomsten van de interviews en de enquête hebben we een adviesrapport samengesteld en gedeeld met veel groene partijen, Pabo’s, gemeente Zwolle en de provincie Overijssel. Geen van deze partijen was geïnteresseerd om bij te dragen aan de ontwikkeling van onze ideeën om bij te dragen aan groener onderwijs op basisscholen.

Lees hier ons adviesrapport: There is no Planet B.

Blogs

Lees hier het eerste blog Drive op Jij & Overijssel.

Lees hier het tweede blog Doen op Jij & Overijssel.

Boek

Januari 2021 is mijn boek Eenvoudig duurzaam bouwen gepubliceerd. Dit is een coproductie met Ing. Theo Smidt.